Indledning

Når man bli’r gammel – så får man tid til at tænke.

Når man er blevet færdig på arbejdsmarkedet, så kommer der en tid, hvor man begynder at tænke tilbage på ens barndom og alle de skønne oplevelser man havde den gang.

Man konstaterer hurtigt, at man nu har nået den alder, hvor man som barn tænkte – sådan nogle oldtidslevn – på alle dem, der var fyldt 30 år.

Man ser nu noget anderledes på tingene, og man finder hurtigt ud af, at det er dog en dejlig familie, man er vokset op i, men også, at den ret hurtigt bliver mindre og mindre.

Man kan heldigvis ikke selv vælge sin familie, og ved eftertanke så mindes man dem alle, og man savner alle dem, der ikke er mere, for de betød jo meget mere, end man var klar over som barn og ung.

Ens familie består jo af en masse forskellige personer, og starter man som jeg, med bedsteforældrene, så får man straks to familielinier, der skal køres sammen.

Min mors familie har jeg lavet så færdig, som det er muligt for nærværende, men jeg håber da, at den hen ad vejen bliver udvidet og færdig, når de foreløbig mistroiske medlemmer selv melder sig under fanerne.

Jeg vil så her starte på min fars forældre og den gren af familien.

Bedstefar var arbejdsmand Arthur Villiam Pedersen. Han var gift med Carin Kristine Svensdottir, og de boede i et lille hus i Bangs Have, Maribo på Lolland.

Jeg ved ikke så forfærdeligt meget om dem, da vi kun meget sjældent besøgte dem i min barndom. Sommerferierne tilbragte jeg godt nok på Lolland, men det var i Horslunde, og det var aldrig på tale, at jeg alene skulle besøge mine bedsteforældre.

Det skete så vidt jeg husker en enkelt gang, at vi – familien – cyklede fra Horslunde til Maribo og besøgte bedstefar og bedstemor, men besøget står meget svagt i min erindring. Derimod husker jeg fra flere besøg hos mine fastre, der boede i Hunseby, og der var der mere livligt at være – specielt, hvis besøget gjaldt Ragna og Aksel, hvor der var jævnaldrende børn.

Beklageligvis var besøgene ret sjældne, hvorfor ingen særlig erindring huskes.

Sidste besøg hos bedstefader fandt sted i 1960, hvor vi lejede en bil og kørte til Maribo, hvor han nu boede på et plejehjem. Med på turen var mine forældre og Birthe, samt Else og Karin, og vi havde en skøn tur med en masse familiebesøg hos fastrene Ragna og Ellen.

Bedstemor var afgået ved døden i 1952 og bedstefar døde i 1965.

Bent Pedersen
Sejersvej 17
3700  Rønne
Telf. 95 56 11 26
e-mail: jolly@tele2.dk